logo

* architektura
Výběr pro úvodní stránku
Bytový dům Praha 5 - Barrandov
Golfový klub Karlštejn
Hotel Park Popovičky
Sídlo firmy Interglobal Řeporyje
Vila Praha 8 - Troja
Rodinný dům a sídlo firmy Kroměříž
Rodinný dům Lipence
více

* interiéry
Interiér bytu - Brno 2011
Interiér bytu Matějská, Praha 6-Baba
Interiér domácí vinárny Praha 5
Interiér ateliéru Třebotov
Interiér rodinného domu Třebotov
Interiér RD Zdiby 2011
Revitalizace bytu Praha 5
Interiér vily Praha 6, Hanspaulka
více

 

Ing. arch. Jiří Straka
Ing. arch. Monika Straková
architekti EFRATA, spol. s r.o.
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5

straka@efrata.cz
strakova@efrata.cz

cnt
gal/architektura/karlstejn golf.JPG
gal/architektura/20050628141806_p.jpg
gal/architektura/20050628141851_p.jpg
gal/architektura/20050628141944_p.jpg
gal/architektura/20050628142432_p.jpg
gal/architektura/pic001_3.jpg
gal/architektura/karldriv.jpg
gal/architektura/karlzboku.jpg
gal/architektura/karlhrad.JPG
gal/architektura/karl11.JPG
gal/architektura/karl22.jpg
gal/architektura/karl33.jpg
gal/architektura/karl31.jpg
gal/architektura/karl55.jpg
gal/architektura/karl77.jpgGolfový klub Karlštejn
Výraz nového objektu byl dán tehdejším daným a pro správu CHKO přijatelným stavem objektu rozhodčích, byla plně respektována výška hřebenů i členění stavby tak, aby nenarušovala horizont vrchu Voškova. Objekt je výrazně rozčleněn do několika na sebe navazujících částí a střešní roviny jsou opticky členěny klasickými vikýři. Právě šikmé střechy a členění do drobnějšího měřítka byly zásadní podmínkou památkové a krajinné péče CHKO, neboť se nový objekt klubovny nachází přímo na protilehlém kopci proti hradu Karlštejn s přímým vizuelním kontaktem. Půdorysně je objekt navržen do tvaru téměř pravidelného \"U\" s nástupem od nově budovaného parkoviště hostů. Navržený půdorys tak umožnil vytvoření menšího vstupního nádvoří a klidové, před vlivem povětrnosti chráněné zóny. Objekt je přízemní s využitým podkrovím a maximálním podsklepením. Stavebně navazuje na drobný původní objekt objektu rozhodčích. Hlavní část stavebního objemu (bazén, šatny, sklady, kuchyně, sociální zařízení) je umístěna pod zemí.